Haná. Tradice a folklór

Tradice jsou na Hané stále živé. To znamená, že si je lidé připomínají den co den a není nutné za nimi vyrážet pouze na folklórní festivaly, do muzeí či do skanzenů. Pokud vás ale přesto zajímá něco víc z historie, tady je pár tipů, kde se můžete s tradicemi a folklórem podrobněji seznámit.

Hanácké muzeum v přírodě

Toto muzeum se skládá ze tří špaletových stodol z první poloviny 19. století. Na ně navazuje zahrada s ovocnými stromy a statek (Kameníčkův grunt). Areál je dokladem hliněného lidového stavitelství z oblasti Hané.

Co v muzeu uvidíte? Prohlédnete si obytnou i hospodářskou část Kameníčkova gruntu a dozvíte se něco o každodenním životě na hanáckém statku v 19. století.

Muzeum v přírodě Rymice

Muzeum v přírodě Rymice je spravováno Muzeem Kroměřížska. Celé muzeum tvoří celkem sedm objektů lidové architektury východní Hané a tvrz s hospodářským dvorem. Dozvíte se tu něco o způsobu bydlení v minulosti i o hospodaření na Hané. K vidění je tu také dřevěný větrný mlýn.

Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích

Toto muzeum najdete v bývalém Obecním domě v Záhlinicích u Hulína. Část expozice je věnována oblékání a krojům, ale dozvíte se také něco o zemědělství a dalších věcech. Zkrátka o době, ve které vlastenec, sedlák, buditel, starosta a politik František Skopalík žil.

Až zde budete, prohlédněte si kromě muzea i vesnici Záhlinice. Ta by se totiž klidně mohla stát modelem pro obraz Hanácka. Rovné ulice, selské domy na návsi, kaplička, stará hospoda a širé pláně všude kolem.

Hanácký folklór

Folklórních souborů najdete na Hané velké množství. Za všechny jmenujme alespoň Folklorní soubor Haná z Přerova, Hanácký folklorní soubor Trnka z Vyškova, Hanácký taneční soubor Hatě z Tovačova nebo folklórní soubor Hanačka z Litovle. Sdružovat folklórní soubory se snaží Hanácký folklorní spolek. Ten zároveň i pořádá nejrůznější akce, folklorní festivaly a přehlídky.

Poslat komentář

...