Pravidla soutěže

Pořadatel

Pořadatelem soutěže je: Josef Folta, Oznice 152, 756 24 Bystřička, IČ: 87501015 zapsán v živ. rejstříku MÚ Valašské Meziříčí  (dále jen „pořadatel“).

Termín a výhry soutěže

Soutěž probíhá od 11. 1. 2015 do 11. 4. 2015, hraje se o 3 inteligentní plastelíny.

Účast v soutěži

Účastníkem soutěže se stává každý starší 18 let s trvalým pobytem a doručovací adresou České republiky, který akceptuje pravidla soutěže a zašle popsaným způsobem odpovědi na webu nebo splní všechny podmínky.
Účastnit se lze v soutěži pouze jednou, každý další „hlas“ bude ze soutěže vyloučen.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví pravidlům nebo je poruší.

Předání výher

Výherci soutěže budou vyhodnoceni pořadatelem a informováni nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení soutěže. Informace o cenách budou výhercům sděleny, telefonicky, pomocí SMS, e-mailem nebo písemně.

Osobní údaje

Účastí v soutěži poskytuje účastník pořadateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení, místa bydliště v souvislosti s prezentací výsledků soutěže.

Účastníci dávají rovněž souhlas se zveřejněním odpovědí na webu pořadatele.

Účastník akce uděluje svou účastí v akci, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže jako pořadateli za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a tento souhlas může být kdykoli odvolat bezplatně přes kontaktní formulář na webu. Účastník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

Práva a povinnosti pořadatele

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla této soutěže včetně doby její platnosti či soutěž ukončit nebo bez náhrady a upozornění kdykoliv zrušit.  Dále si vyhrazuje nahradit výhru výhrou obdobnou.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem stanovena.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře. Pořadatel rovněž neposkytuje záruku za výhru a ani nenese odpovědnost za jakékoli případné vady výhry.

Výhru v soutěži nelze soudně vymáhat.

Pravidla soutěže

Úplná pravidla soutěže jsou po celou dobu konání soutěže k dispozici na internetové adrese www.hanactina.cz/pravidla-souteze/

V Praze dne 11. 1. 2015

 

Poslat komentář