Jak se říká …

Až se mo vjedyrko třepalo až se mu břicho třáslo
A což teprov(f) debe zvjeďel a což teprve, kdyby se dozvěděl
Abe se očeťe aby se na vlastní oči
A karé pryč a rychle zmizet, utéct
A dá ťe pár po tlamje a dá ti pár po hubě
Bode čekankó copak bude čekat až si pro ni některý chlapec přijde
Bele v próhranko prohráli
Bel rozmaširované byl rozbitý, rozjetý
Bele rozčepéřené jak morák byli rozčílený jak morák
Bele o hráča byli v kuželně
Celé deň roznosel na patách celý den chodil bez cíle
Co se to šeje co se to chystá, připravuje
Co z teho vekvete co z toho bude
Co zas majó pod počéfkó co zase mají za lubem
Co s tó palétó co s tou cedulkou, lístkem
Co se oháňel tó rafikó ten co dirigoval
Co to tade slešim co to tady cítím – často se na Hané říkávalo místo cítím, slyším
Domlova bela statá domluva byla stvrzena podáním ruky
Dlóhy véklade drživale mívali dlouhé proslovy
Do zemlavéch ďňu do zimních dnů
Deť se mo nese, jak na ofjerové misce nabízí se chlapci, aby to každý viděl
Doma odsep jenom zkrátka a posledek neché v mjecho domařekni jen nejnutnější, zbytek si nech pro sebe
Dó na mňe tahe, tož přeméšlim, do keré hospode bech se mjel posťit jdou na mne chutě a tak přemýšlím do které hospody si mám zajít
Ešče mo v hlavje začalo hločet ještě ke všemu mu začalo v hlavě zvonit, hučet
Ešče ťe neco krpi ještě tě něco mrzí
E ďi, nijačeno, nos podolek a já si vobojo holinke když jsi k ničemu, tak nos zástěru a já si obuji holínky
(budu dělat mužskou práci)
Foňiš celó noc jak krópovy mračno, že bes e mrtvyho vestrašel funíš celou noc jak bouřkové (kroupové ) mračno,že bys i mrtvého vystrašil
Hňiješ pod kamnama ale tře hoďine lenošíš již tři hodiny
Hovjezi řizek tvarůžky z tvarohu, tvaroh je z mléka, mléko je od krávy a kráva je hovězí dobytek
Heské kos hore zarazel se ešče hlóbš než ke spoďňim vodám a otevřel kominke do zemské kocheňe, gde se vetápi serkó sopka
Chce velizt z kéške po obrácené vařeše chce se dostat velmi lacino z nepříjemností, které sám zapříčinil
Jejich kroke zalihale jejich kroky se ztrácely
Jeho isťe zkrpjelo na neisto jeho jistota se změnila na nejistotu
Jeda na svážko rže jedouce svážet ryž
Jož zme se neviďele jak f trnke rok a kadlátke tédeň již jsme se neviděli velmi dávno
Jedl a pil až mo za ošama vrzgalo jedl a pil až mu za ušima vrzalo
Je z teho jak na hřebikách, jak na vochle je z toho zmatený, rozčarovaný
Jak je dobře, dež nevidim aňi zhlidu aňi šklibu jak je dobře, když na mne nikdo nezahlídá a ani se nešklebí
Kesely jabko, oleža se, stává se náviném, natrpklá hroška pecó zesládne, zcokrovaťi co je kyselé a natrpklé, nemusí tak navždy zůstat
Mjele křevé prach byl velmi špatný m střelcem
Mjelo-le tak bet mělo-li to tak být
Mešlenke hoňil jak komáre, co mo bzočeke nad hlavó myšlenky se mu velmi rychle honily hlavou
Mńela na ňeho devjet plamenéch jazeko jak saň byla na něho jak devítihlavá saň
Mňe tak lehko neokmitnete mne tak lehce neošidíte
Maťička bele v mjesťe v hrncich a taťiček v prasatech máma byla kupovat hrnce a táta prasata
Mo dale pádem mu dali hned
Na mancére roztrhal psaňó na kousíčky roztrhal psaní
Nepoposťim aňi debe krópa bela za dokát nesvolím, ani kdyby kroupa byla za dukát
No, stréc só zas dnes v maršo vida, strýc jsou zase dneska v náladě
Nehoč, ať se nedožločim nehudruj, ať se nerozčílím
So na posleďňi ďirko jsem na umření
Oče ťe na ňem trčijó, jak lopónovi vlci na chlopatym kožocho visíš na něm očima
Opatrnosť je dobrá kosť opatrnost je jako dobré jídlo
Ošil mňe rozom nevím si rady
Panáčkovi se ďivá do miška má na kahánku
Po dvóch jalov(f)covéch sposťil klapke přes panenke, hlavó migl na stul a jož bel v páňe po dvou jalovcových zavřel oči, hlava mu spadla na stůl a usnul
Proháňijó mňe jak pozadek na fukaro pomlouvají mne
Přende k promňeňeňó bude se vdávat
Rač bodo po smrťi táhat mračna jak staré mládenec, než bech si vzal staró kdo se neožení a zemře jako starý mládenec, tahá po smrti mraky po obloze
Stálo to hrotke slz  košeno hamáro stálo to hrotky slz  a plný koš nepříjemností
Senko, te máš škraňe same dulke a ďobke, vepadá to, žes mjel osépke, nebo že be na tobje čert mláťil hrach po neštovicích zůstávaly na tvářích důlky a o tom se
říkalo, že na něm mlátil čert hrách
Šil hneď do prosa začal hned prosit
Te ten gront tak zlomiroješ, že se něho aňi psék nezastavi – a ten ne mine jednyho roha jsi velmi špatný hospodář a grunt přivedeš na mizinu, ani pes se u něj nezastaví
Ten, ciťa se vesazované na sklopec ten, kdo se cítí povznešený
Vepadáš jak krmené šendel vypadáš velmi špatně
Včel má každé nos jak modrc v novinách, teď má každý nos v novinách, mluví jak profesor, ale
mlovi jak profesór, ale pře hospodářstvi sotva kolomaz od podmásli rozezná v hospodářstvi sotva kolomaz od podmásli rozezná
Zas máš v ocho ošála ? zase děláš, že mne neslyšíš ?
Zpivale jak hóser, dež mo zaskoči zrnko zpívali velmi špatně